Терміни розгляду звернень/скарг/ претензій

Усі звернення (скарги/претензії) розглядаються в найкоротший строк, але не більше 30 календарних днів з дати отримання звернення (скарги/претензії), якщо менший строк розгляду не встановлено чинним законодавством. Якщо під час розгляду звернення (скарги/претензії)  необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку, строк розгляду може бути продовжено з установленням необхідного строку для розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення (скаргу/претензію). При цьому загальний строк розгляду не може перевищувати 45 днів.
Звернення щодо перевірки правильності рахунків за послуги з розподілу електричної енергії розглядаються у строк до 5 робочих днів з дня отримання такого звернення.
Звернення, що стосуються Закону України «Про доступ до публічної інформації» (умови договору, тариф на розподіл) розглядаються у строк до 5 робочих днів з дня отримання такого звернення. 

Звернення (скарга/претензія)  щодо якості електричної енергії  розглядається протягом 15 днів з дня отримання, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу – протягом 30 днів та протягом 45 днів - для колективного звернення (скарги/претензії).

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування