Процедура розгляду звернення/скарги/претензії

При пред’явленні споживачем звернень (скарг/претензій)‚ враховуються вимоги чинного законодавства в тому числі щодо змісту, порядку пред’явлення, строку розгляду, документів, що долучаються.
Звернення (скарги/претензії) споживачів, що надходять до Товариства та його підрозділів (районів електромереж), приймаються та реєструються в журналі звернень.
У разі, коли Товариством отримано звернення (скаргу/претензію) з питань, що не належать до його компетенції, таке звернення (скарга/претензія)  протягом 5 (п’яти) днів надсилається за належністю відповідному органу (в тому числі іншому учаснику роздрібного ринку) чи посадовій особі, про що повідомляється автор звернення (скарги/претензії).
Звернення (скарга/претензія)   побутових споживачів, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються першочергово.
Споживачі з особливими потребами обирають зручний для них спосіб подання звернень (скарг/претензій) та отримання інформації.
Звернення споживачів, що стосуються Закону України «Про доступ до публічної інформації», розглядаються і вирішуються відповідно до вимог цього Закону. 
Звернення (скарги/претензії), оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Якщо звернення (скарга/претензія)  не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, Товариство у строк не більше 3 (трьох) календарних днів звертається до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна для повного та об'єктивного розгляду  звернення (скарги/претензії).
У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні (скарзі/претензії), Товариство надає споживачу роз'яснення (відповідь), виходячи з наявної у нього інформації. Ненадання споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови Товариством у розгляді звернення (скарги/претензії) споживача.
Споживач, який звернувся із зверненням (скаргою/претензією) до Товариства має право особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення (скаргу/претензію), та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, подавати додаткові матеріали.
Керівники структурних підрозділів Товариства проводять особистий прийом громадян у встановлені дні та години та/або за попереднім записом.
Подання особою звернення (скарги/претензії), яке містить наклеп і образи, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Витрати, зроблені Товариством у зв'язку з перевіркою звернень (скарг/претензій), які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з особи за рішенням суду.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування