1. Загальні положення

1.1. Даний Порядок визначає єдині вимоги щодо введення в експлуатацію електроопалювальних установок, встановлених в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках).
1.2. Порядок повинні знати усі посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго» (далі – Товариство), які згідно з посадовою інструкцією беруть участь в процедурі оформлення паспорта точки розподілу побутового споживача (далі – Споживача).
1.3. Порядок розроблено відповідно до:
1.3.1. Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2017-VIII (із змінами);
1.3.2. Закону України «Про архітектурну діяльність» 20 травня 1999 року № 687-XIV (із змінами).
1.3.3. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 р. № 312 зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 18.07.2019 р. № 1525.
1.3.4. Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
1.3.5. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (із змінами) (далі – ПТЕЕС).
1.3.6. Постанови НКРЕ від 23.04.2012 року № 498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію».
1.3.7. ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 № 25.
1.4. Цей Порядок застосовується у випадку звернення Споживача щодо введення в експлуатацію електроопалювальних установок.
1.5. В Порядку вживаються терміни в такому значенні:
Споживач – фізична особа (громадянин), який споживає електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках).
Система електричного опалення – система опалення, у якої теплова енергія, необхідна для обігрівання приміщення на заданому температурному рівні, виробляється шляхом трансформації електричної енергії (Настанова).
Введення в експлуатацію – дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку (п. 3.1 ПТЕЕС).
Установлений порядок обладнання електроопалювальними установками – це послідовність дій, у відповідності до положень нормативно – правових актів, що передбачає проведення організаційних заходів та виконання робіт (проектування, монтаж обладнання, наладка тощо) з метою уведення в експлуатацію та використання споживачами електронагрівального обладнання.
Проект – документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (Стаття 1, Закон України «Про архітектурну діяльність»).
1.6. Для улаштування стаціонарних систем електричного опалення слід застосовувати передбачені проектним рішенням і тільки сертифіковані електронагрівальні пристрої заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні умови, а саме:
- електричні котли різних типів;
- електричні теплогенератори різних типів;
- акумуляційні електропечі;
- променисті електронагрівачі;
- електричні нагрівальні панелі для опалення приміщення, у тому числі акумуляційні рідинні електричні нагрівальні панелі, включаючи водяні електричні нагрівальні панелі;
- електричні нагрівальні кабелі, вбудовані в конструкційні елементи будівель;
- електричні конвектори або комбіновані електроводяні конвектори;
- теплові насоси з електроприводом компресорів;
- електричні насосні установки з вихровою трубою.
При цьому, призначення устаткування (товару) визначає його виробник у технічній документації на таке устаткування (товар). Таким чином, якщо устаткування віднесено до переліку електронагрівальних пристроїв заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні умови, наведених у Настанові, то таке устаткування є електроопалювальною установкою.
1.7. Підключення до електричних мереж електронагрівальних пристроїв, які згідно 1.6. встановлюють в стаціонарні системи електричного опалення або вбудовують в конструкційні елементи будівлі, слід виконувати без використання штепсельних з’єднань (п. 6.2.1, п. 6.2.2 Настанови).

2. Уведення в експлуатацію електронагрівального обладнання

2.1. Споживач, який має намір отримати тариф для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), повинен письмово звернутися з відповідною заявою в район електромереж (далі – РЕМ) надавши:

  • копію проекту електропостачання об’єкта побутового споживача (житлового будинку або окремої квартири) з електроопаленням;
  • підтверджуючі документи про введення в експлуатацію електроопалювальної установки на об’єкті побутового споживача (в житловому будинку або в квартирі багатоквартирного будинку).

При цьому, зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, уставок релейного захисту, не можуть бути підставою для відмови у наданні побутовому споживачу паспорту точки розподілу з відміткою про встановлене електроопалення.
2.2. Підтвердженням того, що електроопалювальна установка уведена в експлуатацію може бути один з таких документів:
1) технічний паспорт (житлового будинку або окремої квартири), в якому у графі «вид опалення» зазначене електроопалення;
2) акт, складений інспектором Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, щодо обстеження стану електрообладнання споживача з інформацією про наявність та готовність до використання за призначенням електроопалювальної установки;
3) акт, складений представником Товариства, про наявність та готовність до використання за призначенням електроопалювальної установки;
4) відмітка сервісного центру про уведення електроопалювальної установки в експлуатацію під час її взяття на гарантійне обслуговування.
2.3. У разі якщо потужність електроопалювальної установки не перевищує дозволену потужність (у тому числі, якщо проектна та технічна документація по будинку в цілому не передбачає облаштування даної квартири електроопаленням), РЕМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації письмового звернення надає побутовому споживачу підписаний паспорт точки розподілу з відміткою про встановлене електроопалення.
2.4. Якщо встановлення додаткового електрообладнання призведе до збільшення величини дозволеної потужності об’єкта побутового споживача/потужності електропостачання багатоквартирного будинку в цілому, то побутовому споживачу/власнику будинку (організації, на балансі якої знаходиться будинок) направляється лист про відмову у введенні в експлуатацію електронагрівального обладнання та рекомендації щодо збільшення електричної потужності.


Запитання надсилати на

факс: 23-95-78
електронна адреса:  oo.burmaka@toe.te.ua

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування