У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником або у випадку здійснення перенесення існуючих об’єктів енергетики, які належать Товариству, з ініціативи замовника, останній забезпечує узгодження зі всіма заінтересованими сторонами проєктної документації та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.
Для погодження Товариством проєктної документації замовник повинен надати:

  • письмове звернення щодо погодження ПД;
  • не менше чотирьох примірників проєктно-кошторисної документації та формат її надання на електронних носіях, що забезпечить одночасність розгляду проєкту відповідними структурними підрозділами.

Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами систем розподілу (надалі ОСР) - 30 робочих днів. Погодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється Товариством безоплатно.
Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації - 30 робочих днів з дня отримання замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення Товариства, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.
Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, що вказані вище. Під час повторного погодження проєктно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення раніше наданих зауважень.
Погоджена проєктно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проєктно-кошторисної документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проєкту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.

У разі обґрунтованої незгоди Товариства з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проєктно-кошторисної документації на вимогу Товариства замовник надає до проєктно-кошторисної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства. Товариство повідомляє Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування