Звернення (скарги/претензії) від споживача або групи споживачів (колективного звернення (скарги/претензії) щодо якості електричної енергії розглядаються протягом 15 днів з дня отримання звернення (скарги/претензії), а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача - протягом 30 днів та протягом 45 днів - для колективного звернення (скарги/претензії).
Колективне звернення (скарга/претензія) визнається обґрунтованою для всіх точок розподілу споживачів, зазначених у такому колективному зверненні (скарзі/претензії).
У разі незгоди з колективним зверненням (скаргою/претензією) від споживачів, що підключені до однієї лінії електропередавання, районами електромереж організовуються вимірювання параметрів якості електричної енергії на початку лінії у першого споживача та у найвіддаленішого споживача в кінці лінії, а у випадку розгалуження лінії електропередавання - у споживачів,підключених у кінці цих відгалужень, для підтвердження  дотримання Товариствомпоказників якості електричної енергії.
При отриманні колективного звернення (скарги/претензії) від споживачів, що підключені до різних ліній електропередавання, вимірювання проводиться для кожної лінії електропередавання окремо.
Колективне звернення (скарга/претензія) вважається таким, що не підлягає задоволенню, якщо показники якості електричної енергії відповідають параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 "Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення" (далі - ДСТУ EN 50160:2014) в кожній точці вимірювання.
За результатами розгляду звернення (скарги/претензії) споживача щодо якості електричної енергії Товариство надає відповідь споживачу у письмовій формі, яка повинна містити інформацію щодо:
1) у разі визнання скарги (претензії) обґрунтованою:
- причин недотримання показників якості електричної енергії;
- заходів та строків стосовно усунення Товариством причин недотримання показників якості електричної енергії з урахуванням вимог п. 8.1 цього розділу або проведених робіт, якщо причини недотримання показників якості електричної енергії було усунуто під час розгляду скарги;
- результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі його проведення;
2) у разі визнання скарги (претензії) такою, що не підлягає задоволенню:
- документів, що підтверджують порушення споживачем вимог Кодексу систем розподілу або нормативно-технічних документів, внаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживача не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу;
 - результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання Товариством нормативних показників якості електричної енергії.
3) у разі відмови споживача від звернення (скарги/претензії) щодо якості електричної енергії, що подається письмово в довільній формі, Товариство зобов'язане до закінчення строку її розгляду надати письмову відповідь такому споживачу із зазначенням інформації про залишення її без розгляду.
Товариство може направити свого представника в узгоджений зі споживачем час для аналізу можливих причин недотримання показників якості електричної енергії та/або проведення необхідного вимірювання й подальшого надання відповіді споживачу з урахуванням строків, указаних у пункті 8.1 цієї глави.
Представник Товариства у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог  розділу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні.
Товариство може зменшити тривалість вимірювання або не проводити вимірювання у разі визнання факту недотримання показників якості електричної енергії в точці розподілу електричної енергії споживача.
Перелік параметрів якості електричної енергії, що вимірюються за скаргою (претензією), визначає Товариство відповідно до змісту скарги (претензії).
У разі неможливості встановлення вимірювального засобу в точці розподілу вимірювання проводиться якнайближче до точки розподілу. У разі проведення вимірювання на території споживача він має забезпечити відповідні умови для місця встановлення вимірювального засобу, які забезпечать захист цього засобу вимірювання від несанкціонованого втручання в його роботу протягом проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії, а Товариство встановлює засіб вимірювання параметрів якості електричної енергії після забезпечення відповідних умов для встановлення даного засобу.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування