Замовник звертається до району електричних мереж ВАТ «Тернопільобленерго» за місцем розташування об’єкта, щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою. У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання (при нестандартному приєднанні).
Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт Товариства у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.
У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто Замовником або через уповноваженого належним чином представника, неналежним чином оформлені документи приймаються а Замовнику надаються зауваження щодо повноти та належного оформлення документів та вноситься відповідна інформація до реєстру заяв.
Процедура надання послуги з приєднання розпочинається, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання.
При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), всі отримані документи приймаються, вноситься відповідна інформація до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви Замовника інформується у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування