Взаємовідносини ВАТ «Тернопільобленерго», як Оператора системи розподілу та  споживачів електричної енергії, як учасників роздрібного ринку електричної енергії, електроустановки яких знаходяться на території Тернопільської області, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі-ПРРЕЕ).

  Відповідно до положень ПРРЕЕ, Оператор системи розподілу зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи.

  Не допускається розподіл електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу електричної.

На підставі типової форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка є додатком  до  ПРРЕЕ, та з метою дотримання норм чинного законодавства, ВАТ «Тернопільобленерго»  розроблена та оприлюднена форма договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Побутовим споживачам, з якими укладені договори про користування електричною енергією з ВАТ «Тернопільобленерго  разом із рахунком на оплату за спожиту електричну енергію за жовтень 2018 р. Товариством направлено заяви-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Споживачам, які не є побутові та з якими укладені договори про постачання електричної енергії з ВАТ «Тернопільобленерго» разом із рахунком на оплату за спожиту електричну енергію за жовтень 2018 р. Товариством надані заяви-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

  Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за електроенергію та/або документально підтверджене споживання електричної енергії .

  У разі необхідності визначення, за взаємною згодою сторін, додаткових умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, які конкретизують умови цього договору, форму якого встановлено ПРРЕЕ, договір оформляється в паперовій формі. При цьому, сторони можуть за взаємною згодою оформляти в установленому ПРРЕЕ порядку додатки до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, в яких узгоджуються організаційні та технічні особливості розподілу електричної енергії.

  У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт.

 

Договір  споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  (публічний) 

Для побутових споживачів невід’ємною частиною Договору є додатки:
Додаток 1.Заява-приєднання
Додаток 2. Паспорт точки (точок) розподілу електричної енергії
Додаток 3. Відомості про розрахункові засоби обліку
Додаток 6. Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін
Додаток 7. Однолінійна схема
Додаток 8.Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача

Перелік документів