До заяви про приєднання додаються:
1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;
4) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).
Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).
При цьому, викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 може не вимагатися у випадках:
- будівництва відгалуження до вводу в об’єкт будівництва довжиною до 25 м;
- розташування об’єкту Замовника всередині комплексної будівлі, при цьому приєднання такого об’єкту буде здійснюватись від внутрішніх електричних мереж цієї будівлі (наприклад, окреме приміщення в адміністративній будівлі);
- збільшення величини дозволеної потужності за умови, що це не призведе до зміни схеми живлення електроустановок Замовника.
В усіх інших випадках таке викопіювання із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозованої точки приєднання є обов’язковим.

Energy Online