За безкоштовними консультаціями до енергетиків звернулося понад 230 споживачів

Протягом шести місяців 2019 року за інформаційними довідками та консультаціями в Інформаційно-консультаційний центр (ІКЦ) по роботі зі споживачами електричної енергії ВАТ «Тернопільобленерго» звернулись 230 осіб. Серед них, як фізичні, так і юридичні споживачі електроенергії, - розповів начальник інформаційно-консультаційного центру ВАТ “Тернопільобленерго” Назар Кульчицький.
Крім цього, через єдину електронну скриньку для прийому електронних звернень Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. на протязі 6 місяців 2019  року звернулось 70 абонентів ВАТ “Тернопільобленерго”, яким в термін 1-2 дні, надано відповіді та роз’яснення.

Детальніше...

Показники якості енергії та електропостачання

 

Показники якості енергії та електропостачання

 

1. ОСР повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії.

2. Надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії.

3. Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується такими показниками:

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання за звітний період, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

де

ti

-

тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;

 

ni

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;

 

k

-

кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

 

і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;

 

n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, шт.;

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

де

ni

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;

 

k

-

кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

 

і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;

 

n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, шт.;

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії протягом звітного періоду до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

де

nj

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті j-ї короткої перерви в електропостачанні, шт.;

 

r

-

кількість коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

 

j

-

номер короткої перерви в електропостачанні, j = 1, 2, 3, ... r;

 

n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, шт.;

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS) розраховується як сума добутків кількості точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги за формулою

де

Zl

-

ознака рівня напруги та відповідної території (Z1 - 0,4 кВ - міський населений пункт, Z2 - 0,4 кВ - сільський населений пункт, Z3 - 6-20 кВ - міський населений пункт, Z4 - 6-20 кВ - сільський населений пункт, Z5 - 27,5-35 кВ, Z6 - 110/154 кВ);

 

і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;

 

niZ1

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок і-ї довгої перерви, з Zl-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, шт.;

 

ti

-

тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;

 

QZ1

-

середньомісячне споживання електричної енергії в попередньому році на одну точку комерційного обліку електричної енергії з Zl-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, тис. кВт·год;

 

T

-

звітний період часу (середньомісячний за рік), перерахований у хвилинах, T = 43800

4. Комерційна якість надання послуг характеризує якість взаємовідносин ОСР зі споживачем, зокрема дотримання встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строків надання послуг та виконання робіт щодо:

1) приєднання до системи розподілу;

2) надання послуг з розподілу електричної енергії;

3) відновлення електропостачання та забезпечення належної якості електричної енергії;

4) питань комерційного обліку;

5) відповідей на звернення та скарги споживачів тощо.

5. Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту.

6. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

7. Стандартна номінальна напруга Uп для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

для трифазних чотирипровідних мереж: Uп = 220 В між фазним та нульовим проводом;

для трифазних трипровідних мереж: Uп = 220 В між фазними проводами.

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.

8. Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:

1) для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( 6 %) протягом 100 % часу;

2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.

9. Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.

10. 95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.

11. 95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними наступним значенням:

Непарні гармоніки

Парні гармоніки

не кратні 3

кратні 3

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

5

6,0 %

3

5,0 %

2

2,0 %

7

5,0 %

9

1,5 %

4

1,0 %

11

3,5 %

15

1,5 %

6…24

0,5 %

13

3,0 %

21

0,5 %

   

17

2,0 %

       

19

1,5 %

       

23

1,5 %

       

25

1,5 %

       

12. Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %.

13. Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014.

14. Перелік показників якості електропостачання повинен зазначатися у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.

15. ОСР надає споживачам компенсації за недотримання показників якості електропостачання у розмірі та порядку, що встановлені Регулятором.

 

Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача

1. Припинення/обмеження постачання електричної енергії

за заявою споживача

 

1.1. Припинення/обмеження постачання електричної енергії за заявою споживача здійснюється:

-     у разі тимчасового припинення/обмеження постачання електричної енергії споживач зобов’язаний повідомити ВАТ «Тернопільобленерго» (далі – оператор системи розподілу, ОСР) не пізніше ніж за 10 робочих днів до бажаної дати припинення/обмеження постачання електричної енергії;

-     у разі остаточного припинення експлуатації електроустановки та/або продажу/передачі прав власності/користування на електроустановку (об’єкт) споживач зобов’язаний повідомити про це відповідний район електромереж (далі – РЕМ) не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати настання зазначеної події та остаточно розрахуватись з ним за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії (КСР 11.5.11).

1.2. Електроживлення електроустановки може бути припинено ОСР за заявою власника цієї електроустановки у зазначений заявником термін (за погодженням з ОСР) та на погоджений електропостачальником строк (який визначається власником електроустановки) після оплати власником цієї електроустановки ОСР послуги з відключення (ПРРЕЕ п. 7.9).

1.3. За наявності технічної можливості ОСР зобов’язане припинити/обмежити постачання електричної енергії споживачу із заявленої ним дати бажаного тимчасового припинення/обмеження розподілу електричної енергії або остаточного припинення експлуатації електроустановки та/або продажу/передачі прав власності/користування на електроустановку (об’єкт).

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем РЕМ про остаточне припинення експлуатації електроустановки та/або продаж/передачу прав власності/користування на електроустановку (об’єкт) споживач зобов’язаний здійснювати оплату послуг за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії відповідно до умов договору (КСР 11.5.11).

1.4. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим споживачем укладається після припинення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії із споживачем, який здійснив продаж/передачу прав власності/користування на електроустановку (об’єкт). За умови одночасного розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з попереднім споживачем, виплати всіх видів платежів, передбачених відповідним договором, та звернення нового споживача щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії в межах одного розрахункового періоду припинення електропостачання об’єкта не здійснюється.

Відновлення тимчасового припинення/обмеження розподілу електричної енергії здійснюється ОСР за зверненням споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати послуги з відновлення електроживлення(КСР 11.5.11).

 

2. Припинення/обмеження постачання електричної енергії

за зверненням електропостачальника

 

2.1. Припинення повністю або частково постачання, обмеження постачання електричної енергії споживачу здійснюється ОСР за зверненням електропостачальника за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

-     заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;

-     недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача (ПРРЕЕ п. 7.5).

2.2. У зверненні електропостачальник повинен, зокрема, зазначити дані, що ідентифікують відповідного споживача електричної енергії (EIC-код), та причину (підставу) припинення електроживлення такого споживача електричної енергії.

ВАТ «Тернопільобленерго» не має права вимагати від електропостачальника обґрунтування причини (підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним ПРРЕЕ. У випадках, не передбачених ПРРЕЕ, ОСР має право відхилити звернення електропостачальника, про що повідомляє електропостачальника протягом 2 робочих днів з дати отримання звернення.

Попередження про припинення електроживлення надсилається ОСР одночасно електропостачальнику та відповідному споживачу електричної енергії за 5 робочих днів до запланованої дати обмеження/припинення розподілу електричної енергії.

ОСР не розглядає заперечення щодо припинення електроживлення або звернення щодо неправомірності дій електропостачальника від споживачів електричної енергії.

ОСР повинно припинити електроживлення споживача електричної енергії протягом 10 робочих днів з дати отримання звернення від електропостачальника (КСР 11.5.12).

2.3. У разі припинення або обмеження постачання електричної енергії споживачу за заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір за декількома об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об’єктами споживача, які зазначені у договорі з електропостачальником.

У разі наявності у споживача за одним об’єктом двох і більше договорів з двома і більше електропостачальниками припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу має здійснюватися на повний обсяг його споживання, незалежно від того, один чи більше електропостачальників звернулись до ОСР із заявою про припинення або обмеження постачання споживачу.

Для підприємств житлово-комунального господарства, житлових кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо заходи з припинення або обмеження постачання (розподілу або передачі) електричної енергії здійснюються в першу чергу щодо електроустановок адміністративного, виробничого та службового призначення.

На період розгляду судом спірних питань щодо порушення споживачем ПРРЕЕ та/або умов договорів, наявність яких передбачена ПРРЕЕ, припинення електропостачання такого споживача, пов’язане з оскаржуваним фактом порушення, не здійснюється за умови своєчасного надання споживачем до моменту відключення відповідної ухвали суду про прийняття позовної заяви до розгляду. Відкриття провадження у справі після факту відключення споживача є підставою для відновлення електропостачання (ПРРЕЕ п. 7.11).

2.4. ОСР повідомляє електропостачальника про припинення електроживлення споживача електричної енергії після здійснення необхідних технічних заходів або про відсутність технічної можливості припинення електроживлення споживача електричної енергії у разі її виявлення.

Якщо до ОСР надійшло повідомлення від електропостачальника з відкликанням його звернення щодо припинення електроживлення споживача, а оперативна бригада ОСР вже виїхала на об’єкт споживача або виконала відповідні технічні заходи з відключення електроустановок споживача, електропостачальник зобов’язаний відшкодувати ОСР відповідні витрати на здійснення зазначених дій.

Припинення електроживлення споживача електричної енергії за зверненням електропостачальника не звільняє його від виконання зобов’язань перед ОСР за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Після усунення причин (підстав) припинення електроживлення споживача електричної енергії електропостачальник надає ОСР звернення щодо відновлення електроживлення такого споживача електричної енергії.

У випадку розірвання договору про постачання між відповідними електропостачальником та споживачем до моменту відновлення електроживлення цього споживача звернення щодо відновлення електроживлення надає безпосередньо споживач електричної енергії за умови укладення договору про постачання з новим електропостачальником або новий електропостачальник стосовно такого споживача.

ОСР повинно відновити електроживлення протягом 5 робочих днів з дати отримання звернення електропостачальника щодо відновлення електроживлення (КСР 11.5.12).

 

 

 

3. Припинення/обмеження постачання електричної енергії

за ініціативою ОСР

 

3.1. Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється ОСР за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі:

-     відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади) (ПРРЕЕ п. 7.5);

-     недопущення до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором (КСР 11.5.2);

-     несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (КСР 11.5.2);

-     несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем ПРРЕЕ, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь ОСР) (ПРРЕЕ п. 7.5);

-     невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади (ПРРЕЕ п. 7.5);

-     закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та ОСР (ПРРЕЕ п. 7.5);

-     закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої надії» (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником) (ПРРЕЕ п. 7.5);

-     невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку електричної енергії, за ініціативи адміністратора комерційного обліку, функції якого до моменту запуску інформаційного обміну через Датахаб між учасниками ринку виконує оператор системи розподілу (ВАТ «Тернопільобленерго»).

-     порушення споживачем Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (далі – Правила охорони електричних мереж), під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади) (ПРРЕЕ п. 7.5);

-     несанкціоноване відновлення електроживлення споживача (КСР 11.5.2);

-     невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок споживачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу (КСР 11.5.2);

-     проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу (КСР 11.5.2);

-     проведення системних випробувань (КСР 11.5.2);

-     у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР (КСР 11.5.2).

3.2. Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження (ПРРЕЕ п. 7.5).

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з ОСР або додатками до нього.

3.3. Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла (ПРРЕЕ п. 7.5).

3.4. У разі несплати або неповної оплати за послуги з розподілу в строки, визначені договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, РЕМ надає споживачу письмовим повідомленням (з позначкою про вручення) попередження про припинення повністю або частково розподілу електричної енергії.

У разі несплати за послуги з розподілу електричної енергії протягом 5 робочих днів після отримання споживачем попередження ОСР має право відключити об’єкт споживача від електричної мережі.

Спірні питання щодо заборгованості за послуги з розподілу електричної енергії вирішуються шляхом переговорів між ОСР та споживачем або в судовому порядку. У разі звернення споживача до суду щодо вирішення спірних питань він повідомляє про це ОСР та надає копію зареєстрованої в канцелярії суду позовної заяви. До вирішення у суді спірного питання між сторонами відключення об’єкта споживача не здійснюється.

Якщо договором про надання послуг з розподілу електричної енергії передбачена попередня оплата або авансові платежі, припинення/обмеження розподілу електричної енергії за несплату передбачених договором рахунків на попередню оплату або авансових платежів не може застосовуватись раніше початку розрахункового або планового періоду, на який має здійснюватись відповідна оплата (КСР п. 11.5.13).

3.5. У разі усунення споживачем у встановлений строк порушень, що завчасно (до дати припинення/обмеження розподілу електричної енергії, зазначеної у попередженні) належним чином підтверджується, електроустановки споживача не відключаються.

3.6. Забороняється відключення побутових споживачів перед вихідними та святковими днями (КСР п. 11.5.19).

3.7. Припинення/обмеження розподілу електричної енергії не звільняє споживачами від зобов’язання оплати вартості послуг за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії (КСР п. 11.5.15).

3.8. У разі припинення/обмеження розподілу електричної енергії, спричиненого діями (бездіяльністю) ОСР, та/або без належного попередження споживача відповідно до вимог КСР ОСР несе відповідальність перед споживачем згідно з законом (КСР п. 11.5.21).

3.9. Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року № 1209 (ПРРЕЕ п. 7.14, КСР 11.5.20).

3.10. ОСР повинно вести актуальний реєстр захищених споживачів, електроустановки яких приєднані до його системи розподілу (КСР п. 11.5.20).

3.11. У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість.

Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої ПРРЕЕ (ПРРЕЕ п. 7.15).

 

4. Припинення/обмеження постачання електричної енергії

за ініціативою ОСР без вручення попередження споживачу

 

4.1. У випадку самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення величини потужності понад величину, визначену умовами договору з ОСР, самовільного відновлення електроживлення споживача, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок ОСР та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень, ОСР має право без попередження повністю припинити споживачу електроживлення після оформлення у встановленому ПРРЕЕ порядку акта про порушення.

У разі виявлення факту приєднання споживачем струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку ОСР має право припинити електроживлення лише безоблікового приєднання до електричних мереж. Якщо неможливо усунути безоблікове приєднання під час оформлення акта про порушення, припиненню електроживлення підлягає об’єкт споживача в цілому, про що зазначається в акті.

Про застосовані заходи протягом одного робочого дня повідомляється електропостачальник споживача. Разом з повідомленням електропостачальнику надається копія акта про порушення (ПРРЕЕ п. 7.6).

4.2. Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів (ПРРЕЕ п. 7.5).

 

5. Відновлення електроживлення електроустановок споживача

 

5.1. Відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено з підстав, зазначених у пунктах 3.1, 4.1 та/або 4.2 цього Порядку, здійснюється ОСР у порядку, визначеному КСР, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє ОСР в день отримання такої інформації.

Витрати ОСР на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому ПРРЕЕ порядку (ПРРЕЕ п. 7.12).

5.2. ВАТ «Тернопільобленерго» протягом одного робочого дня після виконання робіт з відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача про виконання таких робіт (ПРРЕЕ п. 7.13).

 

Негода “вимкнула” понад 30 трансформаторних підстанцій на Тернопільщині

26 березня несприятливі погодні умови – сильні пориви вітру та сніг, призвели до вимкнення на Тернопільщині 31 трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ та 5 електроліній напругою 10 кВ.
Як повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж  ВАТ “Тернопільобленерго”, Роман Дорош, на ранок 27 березня без електропостачання перебували 10 населених пунктів області.
Найбільше від негоди постраждав Козівський район, де без електропостачання залишилося 6 населених пунктів.
Енергетики нагадують, що у разі пошкодження ліній електропередач не можна наближатися до обірваних дротів ближче, ніж на 8 метрів і не намагатися усунути проблему самостійно.

Наразі аварійні бригади ВАТ «Тернопільобленерго» продовжують відновні роботи на різних об'єктах області.

Energy Online