Порядок формування плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж із проєктування замовником лінійної частини приєднання

За умови забезпечення замовником виконання проєктної документації лінійної частини приєднання плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:
складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;
складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проєктної документації, розробленої замовником з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування