Порядок розрахунку вартості послуги з нестандартного приєднання "під ключ"

Порядок формування плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж
Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пвст розраховується за формулою


 

 

де

Рзаявл

-

потужність, заявлена до приєднання електроустановок замовника;

 

 

 

-

ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, тис. грн/кВт (без ПДВ) встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:

 

 

 

к

-

категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;

 

 

 

н

-

індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10)20; 27 (35); (110 (154));

 

 

 

зтт

-

індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 - 110(154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;

 

 

 

місц

-

місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);

 

 

 

св

-

індекс типу електроустановки, що приєднується (с- електроустановка, призначена для споживання електричної енергії; в- електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії);

 

 

 

-

ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:

 

 

 

л

-

індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);

 

 

 

н

-

індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10)20; 27 (35); (110 (154));

 

 

 

зем

-

індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;

 

 

 

lм

-

відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.

 

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування