Порядок формування плати за стандартне приєднання

Плата за стандартне приєднання Пст розраховується за формулою


 

де

Р замовл

-

потужність, замовлена до приєднання електроустановок замовника, кВт;

 

-

ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференціюється за такими індексами:

 

к

-

категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), заявлена замовником;

 

н

-

індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4(0,23); 6(10)20);

 

ф

-

схема електрозабезпечення (однофазна або трифазна);

 

місц

-

місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість).

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування