Процедура отримання послуги з приєднання до електричних мереж ВАТ «Тернопільобленерго»

Для приєднання електроустановок об’єктів будівництва до електричних мереж ВАТ «Тернопільобленерго» або мереж, які належать іншим суб’єктам господарювання, замовник звертається із заявою про приєднання до Товариства, у будь-який із способів, зазначених в розділі «Подача заяви про приєднання».
Приєднання електроустановок об’єктів до електричних мереж може бути стандартним або нестандартним.
Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:
перший ступінь - до 16 кВт включно;
другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.
Приєднання яке не є стандартним (нестандартне приєднання) – це приєднання до діючих електричних мереж ВАТ «Тернопільобленерго» за умов, коли ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення не співпадають та/або за умови перевищення числових значень віддалі і потужності, визначених для стандартного приєднання, і в усіх випадках приєднання до технологічних електричних мереж суб’єктів господарювання.
Кодекс системи розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі - Кодекс), встановлює таку послідовність та зміст дій персоналу ВАТ “Тернопільобленерго” та Замовника:

  1. Подання замовником заяви про приєднання
  1. Стандартне приєднання

2. Нестандартне приєднання

2.1. Надання енергокомпанією підписаних та зареєстрованих технічних умов приєднання, які є невід’ємним додатком до договору про приєднання, який є публічним (протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання), розрахунку вартості послуги з приєднання та рахунку на оплату вартості приєднання, здійснення замовником оплати вартості приєднання.

2.1. Надання енергокомпанією підписаних та зареєстрованих технічних умов приєднання, які є невід’ємним додатком до договору про приєднання, який є публічним (протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання), розрахунку вартості послуги з приєднання та рахунку на оплату вартості приєднання, здійснення замовником оплати вартості приєднання.

2.2. Будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення енергокомпанією електричних мереж до точки приєднання (протягом 45 календарних, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником вартості приєднання – для І ступеня та протягом 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання – для ІІ ступеня).

2.2. Розроблення проектної документації на лінійну частину приєднання на підставі отриманих технічних умов (за бажанням Замовника).

2.3. Укладання договору про розподіл електричної енергії.

2.3. Визначення вартості виконання робіт з приєднання, відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання (на підставі проектної документації на лінійну частину приєднання до точки приєднання). Вартість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання. Оплата послуги з приєднання здійснюється відповідно до умов договору про приєднання та додаткової угоди.

2.4. Підключення об’єкта до електричних мереж протягом 5 днів (10 днів) після введення в експлуатацію об’єкта замовника у порядку встановленому законодавством у сфері містобудування (п.4.8.4 Кодексу).

2.4. Будівництво та/або реконструкція енергокомпанією електричних мереж у відповідності до строків, встановлених п. 4.3.3 Кодексу.

 

2.5. Укладання договору про розподіл електричної енергії.

 

2.6. Підключення об’єкта до електричних мереж (протягом 5 днів (10 днів) після введення в експлуатацію об’єкта замовника у порядку. встановленому законодавством у сфері містобудування (п.4.8.4 Кодексу).

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування