Компенсація споживачам за 2017р.

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання та сум виплачених компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання за 2017р.
Тип послуги Строк виконання Загальні стандарти Гарантовані стандарти
відсоток робіт, що мають бути завершені протягом встановленого
часу, %
фактичний рівень
виконання, %
розмір компенсації за
недотримання стандарту, грн (без ПДВ)
кількість випадків
недотримання стандарту у звітному
періоді
сума компенсацій,
виплачена споживачам у звітному періоді, грн
(без ПДВ)
кількість споживачів,
яким надана компенсація
Надання  договору  про  приєднання  та  технічних
умов, у т. ч.:
             
для стандартного приєднання 5 робочих
днів
    100 0 0 0
без   необхідності   їх   узгодження   з   власником
(користувачем)   магістральних   інженерних   мереж (приєднання, що не є стандартним)
15 робочих днів     100 0 0 0
у  разі  необхідності  їх  узгодження  з  власником (користувачем)   магістральних   інженерних   мереж
(приєднання, що не є стандартним)
30 робочих днів     100 0 0 0
Підключення     електроустановки     замовника     до електричних   мереж   (стандартне   приєднання),   у
т. ч.:
             
без    потреби    припинення    електропостачання
інших споживачів
5 днів     100 0 0 0
у  разі  потреби  припинення  електропостачання
інших споживачів
10 днів     100 0 0 0
Підключення     електроустановки     замовника     до електричних     мереж     (приєднання,     що     не     є стандартним), у т. ч.:              
без    потреби    припинення    електропостачання
інших споживачів
5 днів     200 0 0 0
у  разі  потреби  припинення  електропостачання
інших споживачів
10 днів     200 0 0 0
Підключення   електроустановок   споживача   після
відключення (крім населення)
5 робочих
днів
    100 0 0 0
Відновлення   електропостачання   споживача   після усунення      порушень      і      оплати      споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків,      завданих      енергопостачальнику     (для
населення), у т. ч.:
             
у містах 3 робочі дні     100 0 0 0
у сільській місцевості 5 робочих
днів
    100 0 0 0
Надання    на    розгляд    проекту    договору    про постачання електричної енергії
постачання електричної енергії, у т. ч.:
             
для споживачів (крім населення) із приєднаною
потужністю до 150 кВт
7 робочих
днів
    50 0 0 0
для споживачів (крім населення) із приєднаною
потужністю 150 кВт та більше
14 робочих
днів
    100 0 0 0
Перевірка  рахунків  за  спожиту  електроенергію  та
розрахункових засобів обліку, у т. ч.:
             
перевірка рахунків на оплату електроенергії для
споживачів (крім населення)
5 робочих
днів
90 100%        
технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення) 20 днів     100 0 0 0
перевірка рахунків на оплату електроенергії для
населення
5 днів 98 100%        
Вимірювання параметрів якості електричної енергії при  у  разі  відхилення  від  договірних  значень  та
оформлення    двостороннього    акта    про    якість електричної енергії (крім населення)
2 дні 98 100%        
Оформлення  акта-претензії  щодо  порушення  умов
договору (для населення):
             
прибуття представника енергопостачальника для складання   акта-претензії   щодо   порушення   умов
договору, у т. ч.:
             
у містах 3 дні 99  -        
у сільській місцевості 7 днів 99  -        
усунення  недоліків,  зазначених  в  акті-претензії,
або надання обґрунтованої відмови
10 днів 99  -        
Письмове звернення споживача 1 місяць     100 0 0 0
Проведення    експертизи    приладу    обліку    (для населення) 20 днів     100 0 0 0
Відновлення   електропостачання   після   перерви   в електропостачання
електропостачанні
24 години     100 0 0 0
Відповідь оператора кол-центру на дзвінок із черги
дзвінків
30 с 75 77,41%        

Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг