ВАТ «Тернопільобленерго»  надає роз’яснення щодо встановлення договірної  (дозволеної) потужності індивідуальним побутовим споживачам.
Інформування клієнтів про їхню договірну (дозволену) до використання потужність та її погодження відбувається згідно з вимогою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова №475 від 17.03.2021р.).
Згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії», договірна (дозволена) потужність — максимальна величина потужності, дозволена до використання за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору.
Дозволена до використання потужність – це встановлена проектною документацією (технічними умовами величина), згідно з якою відбувалося приєднання до електричних мереж.
Однак, у разі відсутності такої документації, згідно з вимогами постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №475 від 17.03.2021 р., для побутових споживачів встановлюється дозволена до використання потужність на рівні не менше 3 кВт., а споживачам, які підключені після 01.06.2004 - значення дозволеної потужності не менше 5 кВт.
У разі незгоди із зазначеною величиною встановленої (договірної) потужності за об'єктом споживача, останньому необхідно впродовж місяця подати ВАТ  «Тернопільобленерго»  відповідне обґрунтування іншої величини дозволеної потужності об’єкта.
За відсутності заперечень до встановленої дозволеної  потужності протягом місяця зазначена дозволена  потужність буде вважатися прийнятою.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування