Перевірки стану умов і безпеки праці

Страхові експерти з охорони праці відділень ВД ФССУ в області проводять планові перевірки, вивчають службову документацію з охорони праці та відвідують об’єкти (цехи, дільниці, будмайданчики тощо) з метою вивчення організації заходів безпеки на місцях. Адже одним з основних завдань Фонду соціального страхування є профілактика нещасних випадків та професійних захворювань.

Відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, ці спеціалісти наділені певними правами, зокрема:
-   безперешкодно та у будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов та безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;
-   вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці;
-   вносити подання до органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці, щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників.
Періодичність проведення планових перевірок встановлюється за певними критеріями.
Зокрема, для здійснення перевірки суб’єктів господарювання не частіше ніж раз на рік є:
-   підвищення коефіцієнта частоти травматизму порівняно із середнім показником по галузі більше ніж на 10 відсотків;
-   збільшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком порівняно з попереднім роком;
-   збільшення кількості професійних захворювань порівняно з попереднім роком;
-   не проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;
-   наявність фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив розслідування відповідно до законодавства.
Позапланові перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи підприємства проводяться при аварії, нещасному випадку чи профзахворюванні, зверненні суб’єкта господарювання або потреби в перевірці виконання внесених страховим експертом подань про усунення порушень законодавства з охорони праці.
Необхідно зазначити, що страховий експерт Фонду не накладає штрафів, а за наслідками перевірки складає подання щодо виявлених порушень із зазначенням терміну усунення недоліків і в межах компетенції надає роботодавцеві відповідну допомогу.
Отже, не слід «боятися» перевірок, які здійснюють працівники Фонду, щодо організації охорони праці.
Наш пріоритет не в тому, щоб карати, а саме попередити настання нещасного випадку, виявити недоліки та контролювати хід їх усунення.
У вирішенні питань, пов’язаних з охороною праці, завжди готові надати кваліфіковану допомогу.
Для консультацій з питань охорони праці, соціальних гарантій працівників, які потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві просимо звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 (3-й поверх, каб. № 307), або зателефонувати : (0352) 52- 30 -27.