Особливості відкриття і закриття Е-листка непрацездатності та його обов’язкові реквізити

Порядок видачі (формування)  листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності затверджений наказом МОЗ України  від 17.06.2021 року, який встановлює, що листок непрацездатності створюється в Реєстрі на основі медичного висновку пацієнта.

Листок непрацездатності формується в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку після ідентифікації пацієнта,  як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного загальнообов’язкового соціального страхування.
Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку  та закінченню періоду дії медичного висновку,  що був підставою для формування відповідного листка непрацездатності.  Листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.
Якщо наявні  кілька медичних висновків , які становлять один страховий випадок тимчасової непрацездатності, ЛН формують у порядку черговості створення медичних висновків.  Кожен наступний   електронний листок непрацездатності формують як продовження першого , з додаванням наступного порядкового номеру після десятизначного знаку - до унікального номеру першого листка непрацездатності. Така серія листків непрацездатності  складає один страховий випадок.
Встановлено наступний перелік реквізитів, що визначені, як обов’язкові для листка непрацездатності як електронного документа:

  • єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;
  • спеціальний КЕП чи електронна печатка лікаря;
  • дані запису стосовно тимчасової непрацездатності: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування