Деякі особливості при здійсненні приєднання електроустановки 
Технічні умови на приєднання до електричних мереж не видаються для окремої квартири, офісу, магазину, тощо, які знаходяться в складі об’єкту архітектури (окрема будівля із сукупністю приміщень різного призначення). В разі збільшення дозволеної потужності об’єкту архітектури, внаслідок збільшення потужності окремої квартири (офісу, магазину, тощо) із заявою про укладання Договору про приєднання, додатком до якого є технічні умови, звертається власник/балансоутримувач об’єкту архітектури.
Приєднання електроустановок Замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється після виконання ОСР, який здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території (п.4.1.13 Кодексу системи розподілу).
Функції Замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб’єкт, уповноважений згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Замовник електрифікації має надати ОСР затверджений органами місцевої влади проект комплексної забудови, який має містити, зокрема:

  • детальний план комплексної забудови території, що підлягає електрифікації;
  • межі та цільове використання земельних ділянок, у тому числі визначені коридори для інженерних мереж та місця розташування об’єктів енергетики;
  • прогнозну максимальну потужність та вимоги щодо надійності електропостачання кожного об’єкта, розташованого на території забудови;
  • черги будівництва об’єктів комплексної забудови та прогнозні терміни/строки введення в експлуатацію.

Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, може бути здійснена за рахунок складової тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної програми ОСР в установленому порядку у разі забезпечення таких заходів:
1) прийняття органом місцевого самоврядування рішення про те, що відповідні земельні ділянки майбутніх Замовників розташовані на території, що підлягає комплексній забудові;
2) розроблення та затвердження органом місцевого самоврядування детального плану забудови території, що підлягає комплексній забудові;
3) прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень про делегування ОСР (за згодою ОСР) функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;
4) розроблення на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації на виконання відповідних робіт з електрифікації території, що підлягає комплексній забудові (або використання раніше розробленої на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації).
Територія вважається електрифікованою, якщо хоча б один об'єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж цього ОСР відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на момент здійснення такого приєднання (після 01 січня 2013 року).
Об'єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані ОСР відповідно до вимог цього розділу в залежності від типу приєднання.

За наявності інформації від органів місцевого самоврядування про розроблення або затвердження детального плану території, що підлягає комплексній забудові, ОСР може інформувати замовника про можливість отримання ним послуги з приєднання до електричних мереж після електрифікації такої території.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування