Положення про фонди
Статут
Положення про правління
Положення про Ревізійну Комісію
Положення про Спостережну Раду