ПОЛОЖЕННЯ про встановлений порядок обладнання житлових будинків електроплитами та/або електроопалювальними установками та проведення розрахунків з населенням, що проживає в таких будинках

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлений порядок обладнання житлових будинків (в т.ч. багатоквартирних) електроплитами та/або електроопалювальними установками та проведення розрахунків з населенням, що проживає в таких будинках (далі-Положення).

1. Загальна частина
Це Положення розроблене у відповідності до Закону України "Проелектроенергетику", Закону України «Про архітектурну діяльність», «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013р. №32 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за №236/22768, діючих „Правил користування електричною енергією для населення“ (ПКЕЕН) «Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» затверджених постановою НКРЕ від 23.04.2012р. № 497 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.04.2012р. за № 598/20911 та «Порядку застосування тарифів на електроенергію» затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012р. № 498 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2012р. за № 599/20912.

    1. Основні визначення
  1. Електронагрівальне обладнання - технічні пристрої, що призначені для перетворення електричної енергії у теплову.
  2. Встановлений порядок обладнання електронагрівальними приладами – це послідовність дій, у відповідності до положень нормативно – правових актів, що передбачає проведення організаційних заходів та виконання робіт (проектування, монтаж обладнання, наладка тощо) з метою уведення в експлуатацію та використання споживачами електронагрівального обладнання

1.1.3.  Технічні умови електропостачання - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам обсягів електропостачання. Технічні умови поновлюються у разі реконструкції об'єкта, що приводить до збільшення приєднаної потужності, та зміни вимог по надійності електропостачання.
1.1.4.  Об'єкт архітектури - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення.
1.1.5. Уведення в експлуатацію електронагрівального обладнання – дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку.
1.2.    Встановлений порядок передбачає влаштування у побутових споживачів стаціонарного електронагрівального обладнання, яке використовується для приготування їжі (електроплит) та для опалення приміщень (електрокотлів).
Відповідно до пункту 8.2 ДБН В.2.5-23:2010 "Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року N 64, для стаціонарного електричного опалення будинків застосовуються такі нагрівальні прилади та системи:
а) низькотемпературні сухі та масляні радіатори;
б) нагрівальні панелі;
в) нагрівальні кабелі, що укладаються безпосередньо в будівельні конструкції;
г) електротепловентилятори;
д) акумуляційні електропечі;
е) електрокотли;
ж) електронагрівачі поточних середовищ;
и) теплові насоси;
к) електроопалювальні прилади з інфрачервоним випромінюванням;
л) електрокаміни;
м) установки гідродинамічного нагріву (УГН).
1.3. Наявність дозвільних документів на встановлення в квартирі електронагрівального обладнання вимогами чинного законодавства не передбачено. Процедура встановлення електрообладнання у встановленому порядку в квартирі з централізованим чи індивідуальним газовим опаленням та установленими газовими плитами не змінюється.
1.4. Обладнання житлових будинків кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками у встановленому порядку, який діяв до часу введення в дію даного Положення, вважати таким, що не суперечить вимогам чинного законодавства.
1.5. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в житлових будинках ( в т.ч. в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками ( у тому числі у сільській місцевості), проводиться за відповідними тарифами, затвердженими постановою НКРЕ від 23.04.2012р. №497 (у редакції постанови НКРЕ від 23.05.2014р. №749).

2. Встановлений порядок обладнання електронагрівальними приладами індивідуальних житлових будинків
Процедура встановлення електронагрівального обладнання та запровадження розрахунків за відповідними тарифами включає в себе наступне.
2.1. Отримання власником житла в підрозділі Товариства технічних умов на електропостачання, якщо виникає необхідність збільшення загальної величини дозволеної до використання потужності у зв’язку із використанням електротермічного устаткування.
При виготовленні технічних умов необхідно врахувати , що у відповідності до п. 9 ПКЕЕН, у побутового споживача (за однією адресою) має бути встановлено один прилад обліку.
2.2. У разі, якщо влаштування електронагрівального обладнання не вимагає збільшення величини дозволеної до використання потужності (за наявності необхідної величини резерву дозволеної потужності), технічні умови не видаються.
2.3.   Замовлення власником житла проектної документації, в т. ч. для влаштування внутрішніх електричних мереж, в частині встановлення стаціонарних електроплит для приготування їжі та/або стаціонарного електроопалення.
Виготовлення проекту здійснюється проектною організацією, яка має на це відповідне право (ліцензію).
2.4.   Монтаж зовнішньої схеми електропостачання і внутрішньої електропроводки організовується власником та за його кошти.
Електромонтажні роботи в мережах електропостачальної організації повинні бути проведені власником цих мереж.
Схема електропостачання повинна бути виконана у відповідності до проектної документації. Відхилення від проекту можливе лише у разі погодження змін.
2.5. Після завершення електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт проводиться обстеження електроустановок споживача представниками електропостачальної організації на предмет відповідності схеми електропостачання технічним умовам та проекту.
Під час обстеження необхідно звертати увагу на струмові параметри комутаційних апаратів ввідного пристрою, що виконують функції  захисту елементів електричних мереж від перевантаження, короткого замикання та захисту людей від ураження електричним струмом. Номінальні струми плавких вставок запобіжників, установок автоматичних вимикачів та диференційного реле повинні бути максимально наближені до струмів, розрахованих виходячи із величини дозволеної до використання потужності.
За результатами перевірки оформляється акт обстеження.
2.6. У разі відсутності зауважень, виявлених при виконанні п.2.5., із споживачем укладається (переукладається) договір про користування електричною енергією.
В договорі обов’язково зазначається встановлене електричне обладнання, в тому числі нагрівальне, та вказується тариф, по якому споживач повинен проводити розрахунки за спожиту електричну енергію.
2.7. Якщо споживачем на час введення в експлуатацію об'єкта не встановлено стаціонарне устаткування для електроопалення приміщення та/або електроплити для приготування їжі при тому, що згідно з ТУ дозволено їх використання – в акті обстеження слід зазначати про виконання технічних умов не в повному об’ємі (без врахування умов щодо забезпечення роботи електротермічного обладнання).
За даних обставин договором про користування електричною енергією слід передбачати проведення розрахунків за спожиту електроенергію за звичайним тарифом.
Після виконання ТУ в повному об’ємі та встановлення споживачем електротермічного устаткування, останній повторно повинен звернутись до постачальника електричної енергії з метою проведення повторного обстеження струмоприймачів в частині влаштування електронагрівальних установок, внесення змін до договору про користування електричною енергією та запровадження розрахунків за відповідним тарифом.

3. Встановлений порядок встановлення стаціонарних електроплит для приготування їжі та/або стаціонарного електроопалення в багатоквартирних будинках.
3.1. Споживач самостійно або за участі проектної організації формує завдання на проектування обладнання власного об'єкта або його частини (окремої квартири) кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.
3.2. Звертається до енергопостачальника з метою з'ясування необхідності збільшення потужності відносно зазначеної в проектній документації на весь об'єкт архітектури. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання загальна потужність частини приміщення об'єкта споживача відносно зазначеної в договорі не збільшується, енергопостачальник погоджує споживачу завдання на проектування  як вихідні дані на переобладнання об'єкта споживача.
3.3. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання загальна потужність збільшується відносно зазначеної в проектній документації на весь об'єкт архітектури, споживач отримує у балансоутримувача об'єкта архітектури завдання на проектування як вихідні дані на переобладнання внутрішньо-будинкової мережі багатоквартирного будинку. Споживач узгоджує зазначене завдання на проектування із енергопостачальником в частині потужності об'єкта споживача.
3.4. Згідно з вихідними даними проектується переобладнання об'єкта споживача (квартири) та/або внутрішньобудинкових мереж.
3.5. Згідно з проектом, узгодженим в установленому порядку, здійснюється реконструкція, переобладнання або будівництво на об'єкті споживача (в квартирі) та/або внутрішньобудинкових мереж.
3.6. За умови збільшення потужності об'єкта архітектури (будинку) балансоутримувач внутрішньобудинкової електропроводки об'єкта архітектури (будинку) або споживач від імені балансоутримувача внутрішньобудинкової електропроводки замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768. Якщо збільшення електричної потужності всього об'єкта архітектури (будинку) в порівнянні із зазначеною в проектній документації на об'єкт архітектури (будинок) не відбувається, то послуга з приєднання не замовляється.
3.7. Власниками відповідних об'єктів проводиться введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих, або технічно переоснащених об'єктів.
3.8. Внесення змін до договору про користування електричною енергією.
Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об'єкта споживача (квартири) кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою енергопостачальник не має підстав відмовити у застосуванні тарифу на електричну енергію як для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), або яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), у тому числі якщо такий об'єкт (квартира) газифікований природним газом.

Розробником даного положення є служба енергонагляду ВАТ «Тернопільобленерго»


Начальник служби енергонагляду А.А.Мельник


Запитання надсилати на

факс: 25-69-95
електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг