Звіти

Упродовж останніх років у ВАТ «Тернопільобленерго» вдосконалювалися особливості функціонування системи управління охороною працею, які характеризувалися введенням окремих міжнародних стандартів ОНSAS 18001 та ISO 9001, а також вимогами і рекомендаціями Міненерговугілля визначених листом №02/14-459 від 03.12.2010 року, впроваджувалась в діяльності нові методи та підходи щодо безпеки праці та виробничої санітарії запозичених від інших Товариств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
За період 2014 року виконані такі заходи:

  • розроблені та впроваджений Перелік ризиків, які можуть виникати під час виконання робіт;
  • введена нова форма процедури здійснення допуску членів бригади до робіт з підвищеною небезпекою під час якої проводиться навчання та перевірки знань з безпечних методів виконання робіт;
  • наказом по підприємству №56 від 23.03.2011 року зобов’язано підлеглий персонал обов’язково дотримуватись процедури здійснення допуску членів бригади, яка забезпечує мінімізацію виробничих ризиків небезпеки для працівників;
  • розроблена блок-схема факторів безпеки праці, яка використовується під час проведення занять з працівниками;
  • діє комісія з охорони праці на чолі з помічником голови правління-генерального директора з питань охорони праці. До його складу входять керівники структурних підрозділів та спеціалісти з охорони праці. У процесі аудиту виявляються небезпечні дії працівників, що фіксуються у журналах оперативного контролю та в актах перевірки робочих місць;
  • спрямовано роботу на навчання персоналу з питань охорони праці та дотримання правил безпеки на виробництві. Зокрема розроблено комп’ютерну програму, що дозволяє проводити тестування та іспити з фіксацією їх результатів в електронному протоколі. За результатами іспитів комісією підприємства приймається рішення про допуск працівників до перевірки знань.

Зведена річна інформація за 2014 рік з питань охорони праці

 


Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг