ПОВІДОМЛЕННЯ
про дематеріалізацію простих іменних акцій
відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»

 

ВАТ «Тернопільобленерго» ( код ЄДРПОУ 00130725, місцезнаходження 46010, м. Тернопіль, вул.. Енергетична 2) повідомляє, що Спостережною радою ВАТ «Тернопільобленерго» прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протокол від 20.05.2015 року.)

Реквізити емітента:

Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго»

Скорочене найменування

ВАТ «Тернопільобленерго»

Код за ЄДРПОУ

00130725

Місцезнаходження

46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2

Адреса для поштових повідомлень

46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2

Телефон, факс

Телефон: (0352) 25-77-76, факс:(0352) 52-15-03

Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення

В.о. голови правління ВАТ «Тернопільобленерго» - Юхимець Ігор Юрійович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів

Акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

  • дата реєстрації
  • реєстраційний номер випуску
  • орган, що видав свідоцтво

 

05 жовтня 1998 року
124/19/1/98

Тернопільське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

 

UA1900061003

Номінальна вартість акції даного випуску

 

0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копійок)

Кількість акцій даного випуску

61 088 160 (шістдесят один мільйон вісімдесят вісім тисяч сто шістдесят) шт.

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску

15 2720 40,00 (п"ятнадцять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі сорок гривень 00 копійок)

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8

Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Розрахунково-клірінго-консалтингова компанія «АВС -Реєстр»

Код за ЄДРПОУ

23590607

Місцезнаходження

46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, буд. 3

Телефони контактної особи

(0352) 25-67-43

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
- серія  та номер ліцензії
- дата видачі ліцензії
- строк дії ліцензії
- орган, що видав ліцензію

 

 

 

 

АЕ  № 263468
01.10.2013 р. рішення № 2105,
12.10.2013 р.- необмежений
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

До уваги акціонерів!

Відповідно до чинного законодавства України, кожному власнику іменних цінних паперів ВАТ «Тернопільобленерго»  необхідно укласти договір  про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним (власником цінних паперів) депозитарною установою.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в без документарній формі є обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

 

Правління ВАТ «Тернопільобленерго

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування