Шановні акціонери

відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!

Повідомляємо вас, що 11 жовтня 2013 року скликаються позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 .

Детальніше...

Шановні акціонери
відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!


Повідомляємо вас, що 25 вересня 2013 року скликаються позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 11-00 год. за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Детальніше...

  

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рішенням Спостережної ради ВАТ "Тернопільобленерго" від 29.02.2012р. звільнено з посади члена правління ВАТ "Тернопільобленерго" Петрова Віктора Володимировича у зв"язку з переведенням його на іншу роботу.

 

 

Завантажити у форматі .doc

 

Шановні акціонери

відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!

Повідомляємо вас, що 25 квітня 2012 року скликаються чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства: м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Завантажити у форматі .doc

 

Шановні акціонери ВАТ «Тернопільобленерго»!

Повідомляємо вас, що згідно пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 5% простих акцій ВАТ «Тернопільобленерго», перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго», що скликаються 25 квітня 2012р., доповнюється наступними пунктами:

  1. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» реєстратору, зберігачу або депозитарію.
  2. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
  3. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.
  4. Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.
  5. Обрання Голови Наглядової (Спостережної) ради Товариства.
  6. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Правління ВАТ «Тернопільобленерго»

 

 

Шановні акціонери
відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!

Повідомляємо вас, що 25 квітня 2013 року скликаються чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 10:45 год. за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Детальніше...

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дематеріалізацію простих іменних акцій
відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»

 

ВАТ «Тернопільобленерго» ( код ЄДРПОУ 00130725, місцезнаходження 46010, м. Тернопіль, вул.. Енергетична 2) повідомляє, що Спостережною радою ВАТ «Тернопільобленерго» прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протокол від 20.05.2015 року.)

Детальніше...

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування